Experiència

El 1980, Alberto Xiol va fundar el seu primer bufet, sempre dedicat al Dret del Treball, al qual més tard es va incorporar Glòria Bagaría el 1985. Després de tots aquests anys l'equip ha crescut i s’ha renovat.

Anticipació

Un equip de professionals amb provada experiència en l'àmbit del dret laboral, especialistes dedicats a solucionar problemes.
Consultoria

Analitzem, diagnostiquem, assessorem i, en molts casos, dissenyem una estratègia per trobar la resolució del possible conflicte a llarg termini.

Defensa en judici

En totes les instàncies i en tot el territori nacional.