Dret Laboral   

Assessoria continuada

Immediatesa en la resposta. La forma més eficaç d'assessorament ja que segueix el transcurs dels esdeveniments de la seva empresa en tot Espanya.

Defensa jurídica

  • En totes les instàncies judicials.
  • Preparació de les proves.
  • Orientació al client.

Prevenció de Riscos Laborals

Atesa la repercussió que la manca de mesures de prevenció adequades pot tenir en l'àmbit penal, es necessari un assessorament preventiu.

Negociació col·lectiva

L’ajudem en la planificació, la negociació i la redacció del seu conveni o pacte d'Empresa. Podem donar suport en el BackOffice al seu equip negociador donant-li la formació i les eines necessàries. La normativa actual permet pactes de gran flexibilitat, desvinculació salarial o implicació del conveni.

Estrangeria

  • Tramitació permisos de residència
  • Recursos per denegació de visats
  • Recursos per denegació de renovació de residència
  • Sol·licitud de nacionalitat espanyola
  • Reagrupament familiar
  • Regularització per arrelament social, laboral o familiar

Expedients de Regulació d'Ocupació

Planifiquem, negociem i tramitem expedients de suspensió temporal y d’extinció de contractes, amb caràcter individual o col·lectiu.

Modificació de condicions i desvinculació salarial

L’ajudem a planificar, negociar y aplicar mesures que modifiquen les condicions de treball a la seva empresa i que el seu negoci necessita, i estudiem alternatives.

Consultoria

Cursos

Impartim jornades de formació per acostar la legislació de manera comprensible i pràctica a totes les persones de la seva organització que ho necessitin, presencials i on line.

Auditories i Due Diligence

Fem auditories en assumptes laborals i de Seguretat Social especialment per a processos de compravenda d'Empreses (Due Diligence), i també de compliment de normes.

Revisió de Seguretat social preventiva

L'article 307 del Codi Penal declara delicte contra la Seguretat Social de frau superior a 50.000C en 4 anys naturals. Revisem i aconsellem la regulació i donem un certificat.

Codi de conducta

Podem redactar el codi de conducta per a la seva empresa recollint els principis que informen i defineixen la seva organització.

Plans d'igualtat

Confeccionem plans d'igualtat per a la seva empresa.

Llei de Minusvàlids

Assessorem per al compliment de tota la normativa en matèria d'integració de minusvàlids.