Alberto Xiol Ríos

Advocat

Advocat des del 1975

axiol@ipsa-lex.com

Gloria Bagaría Roig

Advocada

Advocada des del 1986

gbagaria@ipsa-lex.com

Inés Castell Redó

Administració

Responsable Administració

icastell@ipsa-lex.com

David Saiz Bonastre

Advocat

Advocat des del 1999

dsaiz@ipsa-lex.com

Cristina Xiol Borrell

Advocada

Advocada des del 2003

cxiol@ipsa-lex.com

Lorena Gascón G.

Advocada

Advocada des del 2011

lgascon@ipsa-lex.com

Daniel de la Fuente G.

Advocat

Advocat des del 2016

dfuente@ipsa-lex.com

Jorge Abati de la Cinna

Advocat

Advocat des del 1993

jabati@ipsa-lex.com